top of page
Image by Надя Кисільова

Lichaamsgericht werk

Benadrukt de verbondenheid tussen het brein en het lichaam. Emoties en gevoelens spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van onze behoeften en het identificeren van bronnen van ongenoegen.

Wanneer we ons richten op het voelen in plaats van op het denken, kunnen we ons meer bewust worden van onze emotionele reacties en lichamelijke sensaties. Dit kan ons helpen om grenzen te herkennen, behoeften te identificeren en de kern van ons ongenoegen te begrijpen op een dieper niveau dan alleen cognitieve analyse.

Het erkennen van deze verbinding tussen het brein en het lichaam leidt tot een meer holistische benadering van welzijn en zelfbewustzijn, waarbij zowel mentale als fysieke aspecten in overweging worden genomen. Dit kan bijdragen aan een gezondere en evenwichtigere manier van leven.

bottom of page